• Belgische vaarwegen
1532 km bevaarbare Belgische waterwegen zijn nauwkeurig in kaart gebracht met een gedetailleerde trajectbeschrijving volgens km-afstandspunten. Alle kaarten komen uit het digitaal databestand "Bel-12.500" van de cartografie "Derouck-Geocart" en zijn geo-gerefereerd, Noord gericht, en grafisch bewerkt in full color op schaal 1/30.000. Langsheen de oevers van de waterwegen zijn de markante gebouwen aangeduid, zodat uw positie visueel beter ingeschat kan worden. Bij de getijrivieren staat op iedere kaart een gemiddelde getijkromme. Voor elke vaarweg worden de doorvaarthoogtes van de vaste bruggen, de diepgang der waterwegen, de trajectlengtes, de sluizen, de beweegbare bruggen, de jachthavens en de passantensteigers met hun diensten aangegeven, zodat een veilige en aangename vaart mogelijk is. De km-afstandspunten zijn eveneens vermeld om eventuele gevarenzones of bezienswaardigheden te kunnen lokaliseren. Voor Vlaanderen, Wallonie en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel zijn de eigen bedieningstijden, de telefoonnummers en het Marifoonnet van de kunstwerken opgegeven. Via de uitvouwbare 3-luik aan de frontcover en de daarop afgebeelde bladindeling, is het eenvoudig de te bevaren vaarroute terug te vinden en zich te situeren. De Vaar Atlas is gestructureerd volgens " Vaargebieden " met per vaarweg een gedetailleerde trajectbeschrijving volgens km-afstandspunten, en met nuttige en praktische informatie, gevolgd door de vaarkaarten van het betreffende vaargebied. Een alfabetische inhoudstafel maakt het zoeken naar de gewenste vaarweg eenvoudig. De verklaring van de gebruikte tekens op de kaarten zijn te vinden op de bijgevoegde bladwijzer.

Belgische vaarwegen

  • Model: T6U
  • Beschikbaarheid: 3-6 Werkdagen
  • € 75,00